Artikel

Fjern fokus fra teknologien: Der er forretningsværdi i at arbejde kundecentreret

En gruppe bestående af mænd og kvinder brainstormer ved et bord og en tavle med post-its.

Innovations største fjende

Virksomheders levetid er stadigt faldende, og samtidig entrerer flere og flere virksomheder markedet. Hvis du som virksomhed skal overleve i den verden, så er det ofte et spørgsmål om at være innovativ.

Innovations største fjende er en ’default’- og ’tech-first’-tankegang, som hindrer dig i at se din virksomhed udefra og ind.

Det er en stor fejltagelse, når en virksomhed ikke løfter blikket og tør ændre sin egen forståelse af, hvem de er. Netop af den grund bliver forretningsudfordringer tit tilgået med, at de kan løses ved at introducere en lækker teknologiløsning.

Det er et farligt sted at starte.

Når der er brug for nye løsninger, for at få din virksomhed på rette spor, så skal du rette blikket mod dine kunder og arbejde med kundecentreret innovation.

Løser du dit problem med brugerne for øje?

Med kundecentreret innovation skaber du værdi for mennesker gennem nye løsninger. Du flytter fokus fra teknologi og eksisterende løsninger til at undersøge brugeren indgående.

Hvis din virksomhed for alvor har ambitioner om at være foran konkurrenterne og skabe vedvarende vækst, har du brug for en dyb og nuanceret forståelse af dine kunders kommende behov, og hvad der driver deres adfærd.

Du har brug for at kunne identificere og forstå tidlige signaler om forandring i markedet – og på den måde skabe ”en innovation”, som kan tage din virksomhed et godt, stort skridt i den rigtige retning.

”Innovationsværktøjskassen”: 4 trin til at designe løsninger, som dine kunder vil elske

Fundamentet for solid innovation bygger på menneskelig forståelse og kulturel indsigt som udgangspunkt for din strategiske handling. 

Grundlaget for at arbejde med kundecentreret innovation er først og fremmest at reformulere og genanskue din virksomhed og dens produkter fra et udefra-ind-perspektiv, kombineret med fokus på at opfange tidlige signaler om forandring i kundernes verden.

I Pentia arbejder vi med 4 niveauer i innovationsstrategiprocessen, der tilsammen skaber et solidt udgangspunkt for vækst, handling, produktudvikling og positionering i markedet

  1. Re-framing: Reformulér forretningsudfordringen
  2. Research: Find tidlige signaler om forandring
  3. Indsigt: Identificér asymmetrier og løsningsrum
  4. Retning: Definér en ambitiøs innovationsagenda.

Re-framing: Reformulér forretningsudfordringen

Virksomheder, der har opnået en solid position i markedet, bliver ofte magelige i den lange etableringsfase. De bliver investeret i de strukturer og logikker, der hidtil har understøttet deres succes – og ender ofte med at anskue markedet og deres plads i det ud fra et indefra-ud-perspektiv.

Første skridt handler derfor om at skabe betingelserne for at kunne redefinere, hvordan du forstår markedet. Og især: Hvordan du anskuer forretningsudfordringerne.

Ved at definere markedet på ny, kan du ændre forståelsesrammen for forretningsudfordringen. Det giver mulighed for at stille langt mere relevante spørgsmål.”

Typisk forretningsudfordring

”Hvordan designer vi digitale læringsteknologi bedre end konkurrenterne?”

Reformuleret udfordring

”Hvordan er dannelsesbegrebet under forandring, og hvad vil det betyde for fremtidens skole?”

Research: Find tidlige signaler om forandring

At sætte arbejdet på autopilot er en klassisk barriere for innovation. Virksomheder har ofte skabt deres kerneforretning på en dyb forståelse af deres kunder og marked. Men med tiden bliver den forståelse ofte forældet, fordi kultur, mennesker og teknologier forandrer sig udenfor.

Den sikre metode til at fejle med innovation og blive overhalet af nye spillere på markedet, er ikke at opdage nye signaler om forandring i tide.

Dybdegående, kvalitativt feltarbejde vil give dig viden om, hvad der vil fungere i fremtidens marked.

Traditionel markedsanalyse

Bygges typisk på spørgeskemaer, kundeudsagn og kvantitative data. Den datatype giver dig et billede af, hvordan markedet er i dag og i går.

Signaler om forandring

Skabes gennem etnografi, kulturel analyse og kvalitative data. Denne type data giver dig i stedet et billede af, hvor markedet er på vej hen og hvorfor.

Indsigt: Identificer asymmetrier og løsningsrum

Komfort er en klassisk barriere for innovation. Virksomheder bygger ofte en kerneforretning på en balance mellem den oprindelige idé for produktet og deres kunders behov.

Men over tid ender mange blot med at videreudvikle på tekniske løsninger og forretningsmodellen, mens de glider længere og længere væk fra det, som kunderne egentligt har brug for.

Derfor bør du altid være opmærksom på at skabe et klart billede af, hvilke nye signaler om forandring, der er i markedet.

Er din og kundernes forståelse symmetrisk? Eller er der noget, du ikke har set?

Symmetrisk situation 

Kundernes behov er uforandrede og stemmer overens med dine løsninger

Asymmetrisk situation

Kundernes behov er forandrede og mødes ikke længere kun af dine løsninger

Retning: Definér en ambitiøs innovationsagenda

Vil du have succes med din innovation, skal det ske gennem en evig fælles motivation om at blive ved med at yde værdi for kundegruppen.

En samlet ”innovationsagenda” giver dig mulighed for at definere strategier, der opfylder dine kunders dybeste behov og ønsker.

En uambitiøs innovationsagenda

Italesætter teknologi og ønsker om forandring i virksomheden og henvender sig ikke til alle i organisationen

En ambitiøs innovationsagenda

Minder alle om den mission, der kun er halvt opfyldt, og de løfter, der endnu skal leveres på til kunderne

Udfordringen er, hvordan du sikrer, at alle i virksomheden deler forståelsen for, at der altid er mere at gøre for jeres kunder og stakeholders.

I vores optik, er den eneste drivkraft, der er stærk nok til at modvirke ’default’-tænkning, et struktureret perspektiv på, hvor markedet er på vej hen.