Nyhed

Ny fælles platform skal accelerere byggebranchens brug af brugte materialer

Facade på højhus med kran og blå himmel i baggrunden

Der er gode grunde til at tænke genbrug, når det kommer til byggematerialer.

Byggeri og drift af bygninger i Danmark står for godt 30 pct. af den totale CO2-udledning, og med 5 millioner tons affald om året står byggeriet for over 40 pct. af Danmarks samlede affaldsproduktion.

Markante tal, der kan få de fleste til at hæve øjenbrynene – og som understreger, at der er god ræson i at tænke genbrug, når det kommer til byggematerialer.

Byggeri står for 30% af Danmarks CO2-udledning
Byggeri står for 40% af Danmarks affaldsproduktion

Viljen til at bygge bæredygtigt er der, og nye klimakrav i bygningsreglementet bakker op om, at det er den vej, byggebranchen skal gå.

Kravene sætter en maksimal ramme for CO2-udledningen pr. m2/år for alt nybyggeri over 1000 m2. Bygninger under 1000 m2 skal foreløbigt kun beregne deres udledning, men de bliver også omfattet af kravet til maksimal udledning fra 2025.

Dermed er banen for mere cirkulært byggeri kridtet op. Men der er en alvorlig snubletråd for indsatserne: Det er ikke nemt at anvende brugte byggematerialer i dag, og det skal være nemt, hvis de store spillere i byggebranchen skal i gang med at bygge cirkulært, og indsatserne skal gøre en mærkbar forskel.

Hvordan gør man det nemt at bygge cirkulært?

Et godt sted at starte er at få byggematerialernes data digitaliseret, så der bliver skabt synlighed og overblik over udbuddet. Derfor skal et nyt projekt finde en digital model, der skal gøre det nemt for byggebranchen at genbruge eller genanvende byggematerialer og -affald til nye byggerier.

I Pentia skal vi være med til at tage de første spadestik i projektet – bl.a. sammen med Region Hovedstaden og Aarhus Kommune.

”Vi glæder os til at bidrage til samarbejdet om at styrke den cirkulære model i byggeriet. Det er et projekt med et vigtigt fokus og et stort potentiale for at drive reel forandring."

Jakob Gaunø Stampe

Jakob Gaunø Stampe

Co-CEO & Partner

"Sammen med projektpartnerne skal vi finde en løsning, der tager afsæt i brugernes behov og understøtter en adfærdsændring, ved at gøre det overskueligt og let tilgængeligt for professionelle partnere at finde og handle med brugte byggematerialer.”

Jakob Gaunø Stampe

Jakob Gaunø Stampe

Co-CEO & Partner

Vores opgave bliver at undersøge om, og hvordan en samlet platform kan gøre de brugte byggematerialer mere tilgængelige. Vi skal se på hvilke platforme, der findes i dag og kortlægge behovene hos dem, der vil sælge eller købe brugte byggematerialer. Sammen med nøgleinteressenter finder vi frem til et løsningsforslag, som vi udvikler i et designsprint. Til slut trykprøver vi vores løsningsforslag hos de potentielle brugere.

Line Ervolder fra Region Hovedstaden siger:

”I hovedstadsregionen er der fuld fart på byggeriet, men indvindingen af råstoffer og produktionen af nye byggematerialer belaster klimaet og miljøet, og de mange nedrivninger skaber store mængder byggeaffald. Derfor giver det god mening at få sat skub i genbrug af bygningselementer og genanvendelse af byggeaffald til nyt byggeri. I Region Hovedstaden ønsker vi at gå foran og skubbe på denne udvikling. Det gør vi for eksempel med projektet her.”

BygCirkulært samler stærke kræfter om fælles projekt

Projektet har fået midler fra Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Projektpartnerne er Gladsaxe Kommune og Erhvervsby, som har udviklet portalen BygCirkulært, Aarhus Kommune, WeBuildDenmark, Pihl Holdings og Danske Regioner, samt Region Hovedstaden, som er tovholder. Pentia står for processen med at afdække, udvikle og trykprøve digitale løsningsforslag.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om projektet? I så fald er du velkommen til at sende Jakob Gaunø Stampe en mail på jgs@pentia.dk.

Andreas Rask Lundsgaard

Andreas Rask Lundsgaard

Business Development Director & Partner

Andreas Rask Lundsgaard