Anklagemyndigheden

Sagsbehandling får et løft med ny applikation

Musikfestival om natten

Kunde 

Anklagemyndigheden

Leverance

  • Website-system
  • AI-based Recommendation Engine

Anklagemyndigheden strømliner og digitaliserer deres arbejdsgange – en af indsatserne er applikationen ”Retsdagbogen”, som de har udviklet i samarbejde med Pentia.

Anklagemyndigheden behandler ca. 30.000 straffesager om året.

Og her er det vigtigt, at sagsbehandlingen kører så hurtigt og gnidningsfrit som muligt af hensyn til alle parter i sagerne. Derfor er der et kontinuerligt fokus på at effektivisere arbejdsgange – bl.a. gennem digitalisering.

En vigtig brik i hele det puslespil er ”Retsdagbogen” – en applikation, som Pentia og Anklagemyndigheden har udviklet sammen; Anklagemyndigheden opfandt konceptet, og Pentia varetog den digitale del af udviklingen.

Retsdagbogen hjælper Anklagemyndigheden med at håndtere alle de administrative arbejdsgange i forbindelse med retsmøder og med at få overblik over hvilke aktuelle straffesager, der kører. Applikationen sætter strøm til en række processer, der før kørte manuelt – med det formål at højne kvaliteten og minimere dobbeltarbejde.

Alt sammen så Anklagemyndigheden kan planlægge mere effektivt.

Udfordringen: Sæt strøm til manuelle arbejdsgange

Anklagemyndigheden har et overordnet mål om at digitalisere og strømline arbejdsgange. Og om at effektivisere på tværs af straffesagskæden, fordi de gerne vil levere hurtig straffeforfølgning af høj kvalitet.

Straffesagskæden er omfattende og involverer flere myndigheder og organisationer, der hverken deler arbejdsgange eller systemer på tværs. Og af sikkerhedsmæssige hensyn er de desuden underlagt en række begrænsninger.

Derfor var der meget kommunikation på tværs, der blev klaret per mail. Det var både omstændigt og skabte rum for fejl.

”Det var vigtigt for os at vælge en kompetent og erfaren partner, der kunne levere høj kvalitet og som kunne hjælpe os med at bygge en samlet løsning, der passede til vores behov. "

Anklagemyndigheden

Et intuitivt, driftssikkert og overskueligt planlægningsprogram

Samarbejdet mellem Anklagemyndigheden og Pentia resulterer i et intuitivt og driftssikkert planlægningsværktøj, der kommer med planforslag og optimerer arbejdsgange ift. fx kørsel af arrestanter og booking af anklager.

Information om straffesagerne og retsmøder i straffesagerne tikker nu automatisk ind i Retsdagbogen, der hver dag genererer en liste over, hvad der er sket med nattens indlæsning. På den måde ved Anklagemyndigheden præcis, hvor og hvornår, der skal mødes i hvilke straffesager.

Pentia har bygget og testet alle moduler i løsningen – og defineret alle de regler, der styrer systemet. Et omfattende stykke arbejde, der har resulteret i et system med god performance og høj brugervenlighed.

Det visuelle er gennemført og overskueligt med forskellige farvetemaer og farvekoder, der giver relevant information til brugeren. Og det er bygget op, så sager og retsmøder ikke kan slettes ved et uheld. Resultatet er et system, som brugerne fortæller, at de er meget trygge ved at arbejde i.

”Pentia har været med os fra den første linje kode blev skrevet til i dag, hvor vi er gået live med Retsdagbogen – et digitalt produkt, vi er stolte af, og som har hjulpet os med at frigøre administrative ressourcer."

Anklagemyndigheden

Strømlining minimerer dobbeltarbejde og skaber plads til flere sager

Retsdagbogen hjælper Anklagemyndigheden med at bruge deres ressourcer mere effektivt, fordi medarbejderne bruger mindre tid på administrativt arbejde.

Brugerne har taget godt imod systemet og roser det for at være intuitivt. Samtidig er de begejstrede for, at det eliminerer mængden af mails og giver et godt, præcist overblik over, hvem der skal være hvor og hvornår.

 

Retsdagbogen har 5 nøglefunktioner

  1. Den behandler Anklagemyndighedens oplysninger om straffesager entydigt og sikkert.

  2. Den skaber overblik. Systemet skaber grafiske overbliksbilleder over, hvilke straffesager der er aktuelle og over hvilke anklagere, der skal møde i hvilke straffesager.

  3. Den har en god søgefunktion. Som bruger kan du søge på tværs af systemets data. Eksempelvis kan du søge alle retsmøder af en særlig type frem – eller du kan søge en bestemt anklagers retsmøder frem for en given periode.

  4. Den kan give et præcist indblik i, hvilke retsmøder, der er i et givent retslokale på en given dato. Det betyder, at Anklagemyndigheden kan bruge deres ressourcer smartere, og det frigør tid til, at Anklagemyndigheden kan tage flere sager.

  5. Den kommer med et planforslag til hvilken anklager, der skal møde i hvilke sager. Denne funktion er stadig under udvikling.
To kollegaer i dialog i et mødelokale
Andreas Rask Lundsgaard

Andreas Rask Lundsgaard

Business Development Director & Partner

Andreas Rask Lundsgaard