BygCirkulært

Partnerskab baner vejen for mere bæredygtigt byggeri

Moderne træhus med grantræer i baggrunden

Kunde 

BygCirkulært-partnerskabet

Leverance

Konceptudvikling af ny digital platform

Byggeri og drift af bygninger i Danmark står for godt 30 pct. af den totale CO2-udledning. Og med 5 millioner tons affald om året står byggeriet for over 40 pct. af Danmarks samlede affaldsproduktion.

Markante tal, der kan få de fleste til at hæve øjenbrynene – og som fastslår, at vi skal til at tænke genbrug, når det kommer til byggematerialer.

Men hvordan? For byggebranchen vil gerne bygge cirkulært, men markedet for brugte byggematerialer er lige så fragmenteret og uoverskueligt som handymandens skrueskuffe.

Stærke kræfter er nu gået sammen for at tackle den problematik ved at finde en løsning, der kan øge synligheden, udbuddet og tilgængeligheden af brugte byggematerialer.

Partnerskabet hedder BygCirkulært, og det består af Gladsaxe Kommune og Erhvervsby, Aarhus Kommune, WeBuildDenmark, Pihl Holdings, Danske Regioner og Region Hovedstaden.

Målet er at nå frem til en digital platform, der gør det nemt og overskueligt for professionelle aktører i byggebranchen at udbyde, finde og anvende brugte byggematerialer.

De så et offentligt-privat-partnerskab som den oplagte løsning, og projektgruppen havde hørt, at Pentia havde kompetencerne til at give projektet vind i sejlene.

Nærbillede af kornblomst
Bygningsfacade fra frøperspektiv med grønne blade i forgrunden
Boligblok med planter voksende op ad facaden

Vi rettede den store lup mod brugerne og deres barrierer for at bygge cirkulært

Da projektgruppen tog fat i Pentia, havde de allerede en idé til en løsning: en paraplyplatform a la Boligportalen, der skulle fungere som samlet indgang til markedet for brugte byggematerialer.

Men det var afgørende, at platformen blev udformet på en måde, der understøttede de massive forandringer i byggebranchen, som var målet med projektet … og ville en løsning a la Boligportalen fjerne barriererne for cirkulært byggeri?

Det fik vi lov til at hjælpe med at undersøge. Formålet med researchen var at skabe et stærkt, målgruppefokuseret afsæt for et forslag til en platform.

Derfor var en central del af vores opgave at afklare behovene hos de mulige brugere: aktører i byggebranchen, der enten vil sælge eller købe brugte byggematerialer. Samtidig skulle vi se på snitfladerne til de indsatser, der findes i dag.

Vi gik til opgaven ud fra en ’design thinking’-tilgang, hvor vi lavede en stor brugerundersøgelse med feltbesøg, interviews, brugertests, og kortlagde brugerrejser. Alt sammen for at afklare de overordnede behov og forhindringer for cirkulært byggeri. Vores undersøgelser viste, at der var et stort potentiale i at fokusere på 3 grupper i byggebranchen: nedrivere, arkitekter og bygherrer.

Og det blev hurtigt klart, at der var brug for at ændre grundlæggende på deres vilkår, arbejdsprocesser og adfærd, hvis projektet skulle blive en succes.

For hvis genbrug af byggematerialer skal være en fast del af måden, du arbejder på i byggebranchen, skal det tænkes ind fra start af:

Nedriverne skal belønnes for kvalitet, og arkitekterne skal tage udgangspunkt i, hvilke materialer de har til rådighed, når de designer bygningerne.

For det er utilfredsstillende at skulle gå på kompromis efterfølgende, fordi du ikke kan skaffe de nødvendige materialer – og samtidig er det et fordyrende led i byggeprocessen at skulle ændre i planerne på bagkant, fordi du ikke kan skaffe de nødvendige materialer. Et problem, der kun bliver værre af, at ingen ønsker at påtage sig de ekstra omkostninger eller ansvaret.

”Ambitionen med BygCirkulært er at revolutionere den måde man arbejder på i byggebranchen – hverken mere eller mindre. Og derfor var det vigtigt for os at finde en partner, der formåede at løfte den opgave. Vi valgte Pentia som samarbejdspartner, fordi de turde at udfordre os."

Pernille Kernel

Chefkonsulent Cirkulær Økonomi og Byggeri, Region Hovedstaden

"Pentia fik os til at genoverveje den løsning, vi havde i tankerne for at være sikre på, at den løsning, vi endte med, rent faktisk ville drive de adfærdsændringer, der var målet med projektet.”

Pernille Kernel

Chefkonsulent Cirkulær Økonomi og Byggeri, Region Hovedstaden

"Resultatet er et meget gennemtænkt koncept, som vi har stor tiltro til – og som er blevet taget overstrømmende imod af de interessenter, vi har præsenteret det for.”

Pernille Kernel

Chefkonsulent Cirkulær Økonomi og Byggeri, Region Hovedstaden

Løsningen: Mød konceptet ”donorbygning”

Der var et særligt sted i vores research, hvor vi havde lyst til at råbe ”heureka”: En af studiets informanter kom med et ’blueprint’ til en proces, der var både skalerbar og lige til at arbejde videre med, da han sagde:

"Vi lykkedes med at bygge cirkulært, fordi næsten alle de genbrugsmaterialer, vi anvendte, kom direkte fra én nedrivning. Det satte en forståelig ramme for hele byggeprojektet."

Inspirerede af den tilgang forfulgte vi i vores videre analyser og konceptudvikling muligheden for en løsning, hvor den digitale platform understøtter en ny proces – en proces med fokus på at skabe skalerbare forbindelser mellem en aktørs behov for nedrivning og en anden aktørs behov for opbygning.

Det ledte os til at udvikle begrebet ”donorbygninger”.

En donorbygning er en bygning, hvis levetid lakker mod enden, men hvor byggematerialerne har potentiale til at indgå i et nyt cirkulært byggeri. Det fjerner to vigtige ting: lageromkostninger og en del af transporten af de brugte byggematerialer. Begge dele gavner det samlede CO2-regnskab.

Derfor er en database over kommende nedrivninger et centralt element i vores koncept. Et koncept, der skubber på adfærdsændringer i byggebranchen og accelerer brugen af genbrugte materialer i nyt byggeri. Midlet er en intuitiv og brugercentreret platform, der giver dig et nemt og lettilgængeligt overblik over, hvilke donorbygninger, du kan hente brugte materialer fra til dit byggeprojekt.

Platformen bygger på 4 overordnede designdogmer:

 • Materiale før ide: Arkitektens vision skal tage udgangspunkt i de materialer, som vedkommende har tilgængelige.
 • Timing er altafgørende: Den cirkulære byggeproces skal være effektiv og forudsigelig.
 • Vi guider brugeren: Cirkulære byggeprojekter skal kunne løses trin for trin.
 • Vi skal understøtte flere typer brugere: Løsningen skaber en proces, der gør brugerne i stand til at bygge cirkulært – og den kan bruges af aktører med forskelligt erfaringsniveau og af forskellig størrelse.

Resultatet: ”Kan I have det klar i morgen?”

Løsningen findes i dag kun som koncept, men der arbejdes ihærdigt på at realisere potentialet i løsningen.

Og det kan kun gå for langsomt. Byggebranchens klimaaftryk kalder på nye løsninger, nye EU-regulativer bakker op om, at vi skal i gang med at bygge cirkulært – og konceptet for den nye portal har fået en overvældende modtagelse i brugertestene:

Citater fra brugerundersøgelserne: 

 

 • ”Det her - det har jeg ikke set før, og i den skala!’ Det er fedt. Hvornår ligger det klar?” Nedriver
 • “Kan I have det klar i morgen?” Rådgiver
 • ”Termen 'donorbygning' giver god mening”. Bygherre
  “Det er genialt” Arkitekt
 • “Det ser rigtig brugervenligt ud” Nedriver
 • ”Det ser rigtig godt ud. Jeg er da megaspændt på, hvornår jeg kan komme i gang med at bruge det her.” Bygherre
Andreas Rask Lundsgaard

Andreas Rask Lundsgaard

Business Development Director & Partner

Andreas Rask Lundsgaard