Boligstøtte Header
Case

Ny løsning for Boligstøtte og ATP har gjort et komplekst lovområde simpelt og tilgængeligt for alle

Beregner Positivt Resultat

I tæt samarbejde med Udbetaling Danmark, der hører under ATP Koncernen, har vi hjulpet danske borgere med at søge boligstøtte og samtidig givet dem bedre mulighed for hjælp til selvhjælp.

Samarbejdet har udmyntet sig i en ny løsning, hvor borgerens oplevelse er pejlemærket for forretningssucces. Det har allerede ført til:

  • 90% er tilfreds/meget tilfreds med selvbetjeningen
  • 20% færre ringer om hjælp
  • 39% færre laver fejl i ansøgningen
  • 44% færre får unødigt afslag
  • 55% flere følger nu deres sag digitalt

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP Koncernen og har ansvar for en række offentlige ydelser — fx folkepension og boligstøtte.

 

Udover folkepension og boligstøtte, har de myndighedsansvaret for ti kommunale områder, blandt andet EU-sygesikringskortet. Herudover har de ansvaret for de internationale pensions- og sikringsopgaver, der før hørte under daværende Pensionstyrelse.

 

Kommunerne og staten betaler de omkostninger, ATP har i forbindelse med løsning af opgaverne i Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark har udvist modet til at gå dybt ind i borgernes problemer, har nedbragt både antal af opkald og fejl ifm. ansøgning til boligstøtte.

Vi har med Udbetaling Danmark haft et tæt samarbejde om både at forstå brugernes problemer og at dykke ned i løsningsrummet på tværs af forretning, design og teknologi. Det har også klædt Udbetaling Danmark på til at kunne arbejde videre med design thinking-tilgangen i den videre implementering — og på nye projekter.

Mads-Peter E. Jakobsen, Business Director og Partner, Pentia

Den nye løsning har borgerens oplevelse som pejlemærke for succes

Den nye løsning tager udgangspunkt i det faktum, at ingen borgere er ens og økonomi er ofte sværest for dem, der har mindst.

Boligstøttes portal genbruger nu data fra tidligere ansøgninger og andre kilder, der er offentligt tilgængelige. Set med brugerens briller på, betyder det, at man nu bekræfter en række oplysninger fremfor at brugeren skal bruge tid og energi på at indtaste dem selv.

Et andet eksempel herpå er en ny, enkel beregner, som gør det tydeligt allerede inden, man søger, om man kan forvente at få boligstøtte. Det har allerede hjulpet til at skære ned på antallet af afslåede ansøgninger.

I det videre forløb bliver der spurgt om én ting ad gangen, hvis og når det er relevant for den enkelte ansøger. Så slipper man for at tage stilling til en lang række spørgsmål, der ikke har betydning for ens ansøgning.

Den tilgang gør, at det nu er muligt at dvæle ved de svære spørgsmål, så ansøgeren er mere tryg ved at svare.

Her er der blandt andet også en guide, der viser, hvor man finder svar på diverse økonomiske spørgsmål i ens forskudsopgørelse.

Boligstøtte Beregner

Derfor er der også indbygget en række forventningsafstemninger løbende under brugerrejsen, så brugeren altid ved, hvad de kan forvente før, under og efter ansøgning — og hvad Udbetaling Danmark forventer af brugeren.

Slutresultatet er en sammenhængende oplevelse fra første klik til det sidste.

Målet var at gøre arbejdet lettere for brugere og lette den administrative byrde på Udbetaling Danmark

Boligstøtte Thumbnail

Danmark er et af de lykkeligeste lande i verden, hvor størstedelen af samfundet nyder godt af en offentlig sektor, der holder hånden under alle sammen.

Som helhed oplever vi i Danmark, at det offentlige fungerer. Men vi har også vænnet os til, at det ofte er indviklet og kræver en stor personlig indsats.

Det lever vi med, men hvad med dem, der ikke kan leve uden..?

Som de mere end 750.000 danske husstande, der hvert år får Boligstøtte. Vi er mange, der har brug for hjælp til at betale huslejen hver måned, og vi har selv ansvaret for at søge om støtten.

Men før den nye løsning, var ansøgningsprocessen både uoverskuelig og svær at udfylde korrekt.

Brugere følte, de var til eksamen og der blev stillet for mange komplekse spørgsmål på én gang. Det var endda uklart, hvorfor man skulle svare og svært at genkende sin egen situation.

Det betød, at 24% fik afslag, hvor 78% af dem havde forventet at få boligstøtte.

Udbetaling Danmark ville derfor gøre noget nyt. For selvom Boligstøtte kunne søges af alle, var det for svært for den enkelte, og det det betød blandt andet, at borgere ofte ringede for at få hjælp, ansøgte forkert og fik for ofte unødigt afslag.

Boligstøtte er en succes, når borgeren har succes

Samarbejdet og det intensive fokus på brugerrejsen har skabt et nyt, tværgående mindset for Udbetaling Danmark, som siden har sat mange nye projekter i værks — fra breve i e-Boks til nye, borgerdrevne processer og nytænkning af kundekommunikationen generelt.

Herudover er der opbygget interne kompetencer til at drive design-thinking projekter fremadrettet for at understøtte det nye mindset og tilgang til værdiskabelse.

Og alle indsatser har samme fælles mål:

Udbetaling Danmark skal repræsentere et digitalt, offentligt Danmark, hvor tilfredsheden er i verdensklasse for alle borgere.