Problems

En god forretning starter med en god forståelse af problemet der skal løses. Pentia hjælper din forretning med at afklare hvilke problemer der skal i fokus og finde potentialet i problemerne.

Indsigt

Bag ethvert problem findes et potentiale.

 

At afdække løsningspotentialet kræver en grundig forståelse af det marked din forretning opererer i: Hvad er dine kunders udfordringer? Hvad gør dine konkurrenter? Hvad er de teknologiske muligheder?

 

Med den rette indsigt træffer du informerede strategiske beslutninger.

Analyse

Dine indsatser skal prioriteres hvor effekten er størst.

 

Det kræver et overblik over, hvad du får ud af at løse problemerne og hvad det kræver at løse dem.

 

Vi hjælper med at analysere forretningspotentiale, kompleksitet og strategisk afsæt, så du kan prioritere i problemerne.

Strategi

For at realisere din forretnings potentiale skal prioriteter og målsætninger omsættes til eksekverbare initiativer.

 

Baseret på et fælles værdibillede og indsigt i din forretnings udfordringer og prioriteter, hjælper vi med at planlægge konkrete strategiske tiltag der rykker din forretning.

 

Services ProblemsProductsPeople

 

Hvad vi leverer

Roadmaps

Potential mapping

Kunderesearch

Markedsafdækning

Insights sprint

Kunderejsemapping

Composable business mapping

Teknologiafdækning