People

En værdiskabende løsning kræver forankring hos de personer der skal drive den. Pentia hjælper din forretning med forandringsledelse og transformation der sikrer kontinuerlig udvikling og vækst. 

Ledelse

Når du vil skabe forandring i din forretning, skal ledelsen gå først.

 

Gennem rådgivning og kurser støtter vi ledere i at sætte de kommercielle rammer, skabe den gode business case, prioritere indsatser, og planlægge iterative adfærdsbaserede roadmaps, så der kan træffes værdiskabende beslutninger for din forretning.

 

 

Forandring

Forandring skal drives aktivt for at give varig værdi.

 

Med udgangspunkt i adfærdsmål og et digitalt tankesæt, hjælper Pentia med at etablere og forankre forandringsinitiativer i organisationen, så nye ansvar og opgaver kan løftes og din forretning kan rykke hurtigere fra strategi til eksekvering.

 

 

Uddannelse

Udvikling og vækst kan kræve nye kompetencer i din forretning.

 

I Pentia tilbyder vi coaching- og træningsforløb til både ledere, tværfaglige projektteams og specifikke ekspertiseområder, og vi udvikler metodeorienterede playbooks, der understøtter videndeling i din organisation – altid med udgangspunkt i din forretnings situation og behov.

ServicesPeopleProblemsProducts

 

Hvad vi leverer

Design Thinking
i forretningsledelsen

Brobygning mellem strategi &
digital produktudvikling

Organisationsdesign &
metode

(Digital) Transformation

Organisatorisk forankring

DevOps
Coaching

Kurser &
kompetenceudvikling

Optimering af agile processer
fra strategi til backlog