Marketing automation guide

Marketing Automation Guide

Få svar på dine spørgsmål om marketing automation her

Hvad er marketing automation?


Marketing automation er en teknologi, der understøtter marketing-processer som fx udsendelse af kampagner på tværs af kanaler eller automatisk udsendelse af e-mails i forbindelse med en sign-up-proces.

Marketing automation sættes som regel ind i forhold til områderne: acquisition, retention, churn prevention eller winback. 

Marketing automation hjælper således med at skaffe resultater inden for fx lead generation, kundepleje eller optimering udbyttet af kampagner.

Da marketing automation er baseret på opsætning af automatiske flows, opstår der desuden typisk en stor tidsbesvarelse i marketing- eller salgsorganisationen efter implementering af en marketing automation-platform, da mange manuelle processer vil foregå automatisk, når først marketing automation-flows er opsat og defineret.

"Marketing automation sættes typisk ind i forhold til acquisition, retention, churn prevention eller winback" 

Hvad gør marketing automation?


I sin enkleste form kan marketing automation-teknologien overtage nogle af de mest tidskrævende funktioner i marketing og salg. Det kan være enkle opgaver som automatisk udsendelse af bekræftelser på event-deltagelse eller en kort takke-besked med et godt tilbud til alle, som tilmelder sig nyhedsbrevet. I den anden ende af skalaen kan der opsættes komplicerede og personlige flows, der med kirurgisk præcision understøtter salgsprocesser eller kundedialog.

Marketing automation understøtter den digitale marketing-strategi uden, at du behøver manuelt at trykke ”send” til hver enkelt mail, budskab eller kampagne.

Med de rigtige marketing automation-værktøjer kan du identificere målgrupper, designe det rigtige indhold og definere dine såkaldte automatiske triggers baseret på struktur og kundeadfærd.

 

Marketing automation guide
I Pentias Marketing Automation Guide finder du alle svarene

Hvad er en marketing automation-trigger?


En såkaldt “trigger” er den handling eller de forhold, der starter den automatiske respons. Ved hjælp af dine triggers kan du specificere, hvordan brugere bliver tilføjet til din automatisering og herefter indgår i dine automatiserede marketing automation-flows.

Du kan definere et utal af triggers, så at dine auto-flows bliver igangsat på forskellige måder med forskellige budskaber.

En marketing automation trigger kan fx være en "forladt kurv", hvor handlingen betyder en mail med ordlyden "Vi har gemt dine varer for dig" eller "Glemte du noget?". En trigger kan også være en kunde, der passerer en defineret indkøbsgrænse og dermed bliver klassificeret som en VIP-kunde, hvorefter en rabat eller et gavekort bliver sendt afsted. I offentligt regi kan en trigger være en glemt aftale eller en elev, der der har for meget fravær, hvorefter en mail bliver skudt af sted til forældrene.

Som du kan se, er mulighederne utallige.

 

Er marketing automation nemt at bruge?


At spørge om marketing automation er nemt at bruge, er lidt som at spørge om det er nemt at danse. Svaret er både ja og nej, for det kommer an på det niveau, du går efter. Du kan relativt hurtigt og enkelt opsætte enkle flows, men hvis du ønsker en mere gennemtænkt marketing automation-strategi, der understøtter specifikke forretningsmål, kræver det lidt mere. Man får utvivlsomt en større ROI, når man vælger den mere gennemtænkte tilgang til marketing automation. Derfor anbefaler vi, at det første spørgsmål, man bør stille sig selv i en marketing automation-proces, er, hvilket outcome, man gerne vil opnå.

"Output eller outcome? Output er det, vi leverer. Outcome er den forandring, der skabes"
Marketing Automation Guide
Marketing automation handler om at automatiserede dialogen

Hvordan kommer man i gang med marketing automation?


Den store udfordring med nye tiltag er altid, hvordan man kommer i gang. Det er ikke anderledes med marketing automation. Som alle andre tiltag skal processen løbes i gang, og det allerførste og vigtigste sted at kigge hen, er på hvilket outcome, man ønsker at opnå med indsatsen, typisk i forhold til henholdsvis acquisition, retention, churn prevention eller winback.

Start med følgende:

 • Mapping af outcome
 • Mapping af brugerrejser og målgrupper
 • Mapping af integrationer og platform

Når man har dette overblik, kan man som virksomhed begynde at prioritere ud fra et forretningsperspektiv. Er prioriteringen først på plads, er det nemmere at søsætte de rigtige initiativer baseret på rammevilkår som brugerrejser, målgrupper, organisationen og den tekniske platform, som du jo også har mappet i den indledende proces. 

Hvordan laver man et marketing automation-roadmap?


Når du ved, hvilket outcome du gerne vil opnå, og du har et overblik over, hvad du har af muligheder, så er det næste skridt at udarbejde et såkaldt roadmap.

Et roadmap giver dig en plan for, hvad der skal etableres og testes, fx de første 3 eller 6 måneder. Herunder budget for eksekvering, samt overblik over, hvilke opgaver, der kan løftes internt, og hvilke, der kræver eksterne ressourcer eller yderligere rekruttering af kompetencer.

Et roadmap bør indeholde:

 • Prioritering af indsatser (hvor starter vi?)
 • Ansvarsfordeling (hvem gør hvad?)
 • Specifikation af målepunkter ift outcome (hvad måler vi og hvornår?)
 • Evaluering af resultater (har vi nået vores mål/outcome?)

Hvad er marketing automation best practice?


Her er et overblik over den tilgang, som almindeligvis betragtes som best practice.

Definer dine mål
Brug præcise tal, så investeringen i en marketing automationen platform sammenlignes direkte med resultaterne.

Samarbejd på tværs af organisationen
Din marketing automation-strategi vil berøre afdelinger på tværs af virksomheden, og få derfor deres input og opbakning, før du søsætter processen.

Vis dine resultater
Del dine resultater til organisation via de detaljerede diagrammer, som de fleste marketing automation-tools har tilgængelige. Det motiverer både dig og resten af organisationen.

Database-segmentering
Forbered din database på målgruppesegmentering. Dan dig et overblik over, hvad du har af kundedata i forhold til de målgrupper, du ønsker at skabe en stærkere dialog med.

Content er afgørende
Skab en content-strategi, der understøtter dine marketing automation-mål. Opbyg eksempelvis et content-bibliotek og hav få øje at dine flows ikke er bedre end det content og de budskaber, de bærer.

Start småt
Pentia anbefaler altid, at man starter småt og får sig nogle læringer, inden man ruller de store kanoner ud.

Tilpas og lær
Mål på din indsats og analyser hele tiden. Marketing automation skal nemlig tilpasses og optimeres på baggrund af resultater for at du kan maksimere udbyttet.

Hvad er det bedste marketing automation tool?


Der findes flere forskellige teknologier, der understøtter marketing automation. Nogle af de mest efterspurgte er:

Agillic
Agillic er et dansk produkt, der anvendes i hele verden. Det er fleksibelt, driftsikkert og i den rimelige ende økonomisk.

Salesforce Pardot & Marketing Cloud
Amerikanske produkter under Salesforce. Stærke produkter, som ligger i den dyrere ende.

Apsis
Apsis er oprindeligt en traditionel ”email-kanon” men har igennem de senere år udviklet sig i retning af marketing automation. Prismæssigt ligger Apsis i den fornuftige ende af prisspektret men er også et mere begrænset produkt.

Desuden er værktøjer som Hubspot og Mailchimp automation også meget populære,

Giver Marketing automation resultater?


Der findes mange imponerende resultater baseret på marketing automation.

Her er nogle tal fra Apsis

 • 300% stigning i customer engagement
 • 180% højere open rate
 • 330% stigning i click-through rate
 • 12,2% besparelse på marketingbudgettet
 • 69% stigning i omsætning fra emails efter 6 måneder
 • 14,5% stigning i salgseffektivitet

 

Pentia har leveret marketing automation-løsninger til en række kunder bl.a. Folkekirkens Nødhjælp og Det Kongelige Teater baseret på Agillic.

Pentia holder løbende events om marketing automation. Du kan tilmelde dig vores gratis digitale events her.

 

Skal vi mødes?


Christian Ruud

CCO & Partner
cr@pentia.dk 
+45 2689 3353

 

CR Circle