Marketing Automation Guide

Konverteringsoptimering – udnyt dit websites potentiale med CRO

Læs om fordelene ved CRO her på siden

Hvad er konverteringsoptimering?


Konverteringsoptimering - i daglig tale også kaldet CRO – går ud på at forbedre dit websites performance ved at levere den mest optimale brugeroplevelse til de besøgende, der kommer ind. Ved at gøre brugernes vej til CTA-knappen så nem, tilgængelig og intuitiv som overhovedet muligt. Fokus er således på brugervenlighed, at udnytte dit sites potentiale og få flere af de besøgende på sitet til at udføre det, du gerne vil have dem til - en foruddefineret og værdiskabende handling.

Succesfuld konverteringsoptimering giver dermed større værdi af hele din online marketing-indsats, og ikke mindst din SEO-indsats, i og med du i højere grad formår at udnytte den relevante trafik, du får hevet ind på dit site. For hvad nytter det med en masse trafik ind til sitet, der ikke konverterer? Der ikke genererer noget omsætning og værdi? Det er derfor vigtigt at arbejde sideløbende med søgemaskineoptimering og CRO.

For at sige det lige ud, så nytter det ikke noget at få fisken på krogen, hvis du ikke får hevet linen ind og smidt fisken i spanden.

CRO Conversion Rate Optimization
CRO betyder Conversion Rate Optimization. Hvis fisken ikke kommer fra krogen over i spanden, kan du ikke fremvise reelle resultater. Ingen har lyst til at høre om fisken på krogen, der sprang af.

Konverteringsoptimering er altså både relevant for dig med en webshop og dig med et website, hvor målet fx er at få flere til at indsende en kontaktformular, tilmelde sig dit nyhedsbrev eller event, downloade noget materiale el.lign. – alt sammen noget, der i sidste ende skal give dig omsætning.

Hvordan foregår konverteringsoptimering?


Et konverteringsoptimeringsforløb, skitseret meget kort. kunne se ud som følgende:

1) Identificering af KPI’er og gennemgang og analysering af data

Det er vigtigt at starte konverteringsoptimeringen på et databaseret grundlag: en grundig research ifm. din målgruppe og analyse af deres adfærd. Hvor falder de besøgende fra eller fx bruger for lang tid? Og hvorfor? Hvor scroller de meget? Og øvrige parametre, der kan indikere, at der kunne være udfordringer på dit site. Her opstilles så nogle hypoteser til forbedring af dit site, der efterfølgende kan testes i et test-forløb.

2) Optimeringsindsats på baggrund heraf

Design og udvikling af landingspages, fx omskrivning af CTA’er, test af knapfarver, juster formularer, fjern forhindringer for køb og sign-ups o.lign., gennemgå navigationen, kig på det overordnede udtryk, tone of voice m.m.

Optimeringsindsatsen kan variere fra det helt store redesign til mikrooptimering af de lavthængende frugter + check-up på sitets hastighed, der også er en stor del af den samlede brugeroplevelse, m.m.

3) A/B split-testing og opsamling/rapportering

Det er vigtigt med løbende testforløb ifm. designændringerne for at sikre, at indsatsen rent faktisk virker, og forbedringerne virkelig har løftet din konvertering.

Det anbefales at lave småjusteringer ad gangen, så du kan se præcis, hvilke ændringer der virkede. Samtidig vender du gradvist dine besøgende til de nye funktioner.

Det handler i sidste ende om at få skabt den mest optimale brugeroplevelse på sitet, så de besøgende konverterer og i sidste ende genererer omsætning. Der er selvfølgelig ikke et entydigt svar på, hvordan denne optimeringsindsats skal foregå, men der er en række væsentlige elementer at tage udgangspunkt i for at få den samlede oplevelse til at gå op i en højere enhed. En god brugeroplevelse skaber loyalitet, og i og med konkurrencen er hård, stiller brugerne/kunderne også langt større krav. Det er vigtigt at sikre, at brugeroplevelsen er god, hvis du ønsker, de skal vende tilbage.

Conversion Marketing Optimization
CRO betyder Conversion Rate Optimization

Hvordan kan du selv starte arbejdet med konverteringsoptimering?


Der er også nogle helt konkrete ting, du selv kan kigge nærmere på, i det begyndende arbejde med konverteringsoptimering. Det er fx altid en god idé at lege bruger på sit eget site:

  • Har jeg nogle helt klare og tydelige CTA’er på min forside og landingssider?
  • Er det nemt at finde det, jeg gerne vil have mine besøgende på sitet til at finde? Eller hvor kan der opstå udfordringer?
  • Har jeg noget godt, udførligt indhold på mit site, hvor fokus er let at afkode?
  • Har jeg en god, udførlig ’Om os’-sektion, og er det nemt for brugerne at komme i kontakt med mig, både skriftlig kontakt og telefonisk (og evt. fysisk)? Dette er med til at skabe troværdighed, gennemsigtighed og tryghed.
  • Hvordan er hastigheden på mit site? Hvilket du bl.a. kan tjekke ved hjælp af Google Page Speed Insights

Når du gennemgår dit site fra et brugersynspunkt og med konverteringsoptimering for øje, vil du formentligt opdage flere forskellige små ændringer, som du måske selv kan gøre noget ved nu og her, og som kan gøre en forskel for din forretning.

Men husk, at vi alle hver især benytter et website vidt forskelligt ud fra besøgsformål, alder, kultur, devise osv., hvorfor man ikke alene kan tage udgangspunkt i, hvordan man selv benytter sitet. Derfor er en grundig research/analyse af din målgruppe og deres adfærd også nødvendig. Og ligeså kan brugertests ofte være en god idé for at finde ud af, hvordan sitet reelt set anvendes.

Sådan kan Pentia hjælpe dig videre med CRO

Konverteringsoptimering er ligesom SEO en kontinuerlig proces, og det er vigtigt, at du ikke blot antager, at det, du kom frem til sidste gang, også fortsat er gældende nu. Tendenserne skifter hurtigt, og dine besøgende stiller løbende krav, og større krav, der må tilpasses. Det er derfor vigtigt løbende at være up to date og have indblik i dit websites data og KPI’er samt løbende teste forskellige ting af. En vigtig forudsætning for CRO er desuden, at din forretning står på et stærk digitalt fundament i form af et sammenhængende økosystem og har fokus på digital forretningsudvikling og digital innovation.

Se også konverteringsoptimeringsindsatsen som en god mulighed for at lære dine besøgende endnu bedre at kende med viden om, hvad der motiverer dem osv., hvilket du også kan bruge i mange andre sammenhænge. Med CRO’s databaserede tilgang finder du netop ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker, hvilket du med fordel kan videreføre til øvrige kanaler.

Hvis du ønsker at udnytte dit sites potentiale endnu bedre med konverteringsoptimering og opnå bedre performance på dine KPI’er, kan Pentia hjælpe dig.

CRO kan virke som en uoverskuelig proces, og du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan kigge nærmere på et CRO-projekt, der matcher din virksomheds situation og behov. 

Skal vi mødes?


Kasper Greve

Business Director 
kgr@pentia.dk
+45 2120 2886

 

Kgr Circle