Strategy + Execution

Gør din strategi klar til hurtigere eksekvering

Vi er alle i kapløb med tiden. Om at skabe resultater, effektivisere og omstille, markere vores position i markedet. Nye forretningsmodeller, teknologier og kundeforventninger øger behovet for at handle hurtigt på forandringer. Men er jeres strategi egnet til det?
Placeholder Gab V2

Når strategien er lagt, bobler den af store visioner. Men er den også designet til at kunne eksekveres?

Alt for ofte sker der det, når organisationen skal handle på strategien, at der vokser et ‘gab’ mellem det strategiske og det eksekverende lag. Der bliver ikke talt samme sprog på trods af mange inddragende dialoger – og som tiden går og går, vokser bekymringen for at ende med lav resultatindfrielse og projekter, der kuldsejler.

Bring strategisk tænkning tættere på de udførende – og omvendt

For at lukke det hæmmende ‘gab’ må vi stoppe med at betragte det strategiske og eksekverende lag som to adskilte indstanser og i stedet se dem som en sammenhængende cirkelbevægelse.

En cirkelbevægelse, hvori det strategiske lag definerer forretningsmålene, men holder sig fra at diktere hvilke projekter og problemstillinger, de udførende skal handle på for at opnå dem.

Se din organisation blive produktiv, nytænkende og hurtigere

Stratecution-cirklen bringer strategi og eksekvering tættere sammen ved at give de udførende et større løsningsrum – og samtidigt et ansvar for at føde læringer tilbage til strategien, så hele virksomheden bliver klogere.

Alt, hvad vi gør i Stratecution-cirklen, har et ønsket Outcome, der tvinger os til at styre mod en højere forretningsværdi. Kreativt, effektivt og ansvarligt.

Resultatet er simplere processer, der forstærker effekten og øger tempoet - og en virksomhed, der har nemmere ved at forandre sig med verden.

Webinar

Sådan stratecuter vi

Mads-Peter Jakobsen er Business Director & Partner i Pentia. Han har i 15 år rådgivet store virksomheder og organisationer om digital forretningsudvikling og kan som kun få både identificere og knuse de forretningsproblemer, der står i vejen for at realisere potentialer. 

Stratecution

Stratecution-modellen er skabt af Pentia. Den sikrer, at organisationens strategi ikke kun er klar i sin formulering, men også i sin eksekvering.

Med veletablerede metoder som Design Thinking og Lean Startup implementerer vi gennem Stratecution en ny og mere effektiv og effektfuld tilgang til det at drive digital forretning i en virksomhed – samtidigt med, at vi forstår at understøtte forankringen i organisationen og driften bagefter.

Stratecution Clean
Case

ATP

Sammen med ATP får vi offentlige digitale selvbetjeninger i topform

Se casen
Case

Codan

Time-to-market er en kritisk faktor for Codan. Sammen skal vi stratecute og skabe forretningsværdi, hurtigere.

Se samarbejdet
Trends 2020
Case

Molio

Byggeriets videncenter, Molio, oplever 50 % flere transaktioner og markant højere omsætning #stratecution

Se casen