Digital Governance & Organisering

Digital Governance gør det muligt for din organisation at eksekvere effektivt på forretningens strategi inden for den digitale ramme til rådighed.


Hvor mange gode strategier er ikke sandet til på grund af manglende eksekvering i organisationen?

Hvis din organisation skal være succesfuld i digitalisering og den digitale eksekvering, kræver det en balance mellem tre faktorer: 

  1. Kendskabet til jeres kunder og investering i de gode kundeoplevelser 
  2. Effektive investeringer den rigtige teknologi 
  3. Fokus på organiseringen, kompetencer og digitale arbejdsgange 

I de fleste digitale organisationer er der ingen tvivl om de to første punkter, men det kan ofte halte med punkt nummer tre. Dette kan lede til ineffektive investeringer, lange beslutningsprocesser og dårlige kundeoplevelser. 

Det digitale udfordrer organisationerne

En af udfordringerne med digitalisering og digitale forretningsprocesser er at de ofte går på tværs af kompetenceområder og beslutningshierarkier. IT, salg, marketing, kommunikation, kundeservice, support, produktudvikling – den gode digitale oplevelse og effektive eksekvering bliver skabt på tværs af organisationen.  

Digital Governance handler om, hvordan organisationen mest effektivt eksekverer på forretningens strategi inden for de digitale muligheder - både i dag og i fremtiden. 

Pentia rådgiver om digital governance

Pentia tilbyder dedikerede forløb, hvor vi analyserer organisationen og forretningsprocesser og optimerer den digitale eksekvering på tværs af afdelinger.

Det store udbytte, som digital governance kan tilføre en organisation kan blive overset i en tid, hvor der er et stort fokus på teknologi - men teknologi uden indsigt og den rette effektive organisering er vil underperforme.

Eksempler på områder, vi kan hjælpe dig med:

  • Digital Governance Framework
  • Mapping af digitale roller og ansvarsområder 
  • Effektivisere organisationens processer og sikre digital værdiskabelse.

Skal vi mødes?


Thomas Eldblom
Business Director, CTO + Partner
te@pentia.dk
+45 2689 3355

 

 

Te Circle