Design Thinking.  Vejen til innovation og resultater

Design Thinking. Vejen til innovation og resultater

Design Thinking har vundet indpas på ledelsesgangen, særligt i forhold til digital forretningsudvikling og innovation. Design thinking bliver brugt til at løse problemer og opdyrke nye forretningsområder af verdens globale spillere, men også inden for det offentlige er man i de senere år blevet mere optaget af tankegangen bag design thinking.

Hvorfor design thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces, hvor man søger at forstå brugeren, udfordre antagelser, og redefinere problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger. I floskel-sprog handler design thinking altså om at ”tænke ud af kassen.”

Identificer det rigtige problem

Design Thinking er en danske opfindelse. Det blev nemlig opfundet af den danske arkitekt A.S. Lauritsen, som de fleste nok kender for designet af Frederiksberg Svømmehal i 1934. Under tilblivelsen af svømmehallen brugte han netop design thinking, og det medførte, at svømmehallen i stedet for at være en lukket kasse, blev åbnet op og dermed fremstod langt mere indbydende og tilgængelig. På den måde fokuserer design thinking på at identificere de rigtige krav og behov ind fra begyndelsen, så man ikke først opdager dem, efter projektet er lanceret.

Løser vi det rigtige problem?

Design Thinking handler om at turde starte med at spørge ind til det egentlige problem, og derefter at dykke ned i, hvad problemet betyder, og hvilke behov det understøtter. Det betyder, at det er en helt anden indfaldsvinkel end den traditionelle tilgang, hvor der for hurtigt fokuseres på løsningen uden egentlig at være sikker på at forstå den egentlige problemstilling.

Hvordan bruger man design thinking?

Design Thinking tager udgangspunkt i kunden og relaterer herefter til virksomhedens produkter og services ved at bruge denne proces

  • Udfør og få problemet bekræftet
  • Prioriter viden og indsigter
  • Brainstorm mulige løsninger
  • Formuler løsningshypoteser
  • Afprøv hypotesen hurtigt

Pentia kan facilitere design thinking

Hos Pentia bruger vi design thinking til hurtigt at be- eller afkræfte hypoteser inden for fx digital forretningsudvikling, digital innovation eller design af digitale produkter sammen med vores kunder.

Vi kan også tage udgangspunkt indlemme teknologier i processen som fx Sitecore, Agillic eller Salesforce.

Ved at bruge design-thinking-modellen gør vi det muligt for organisationen at fejle tidligt i processen, så vi kan og undgå omkostningskrævende ændringer senere. For os handler det om at udvikle det rigtige, for dermed skaber vi mest værdi.

Design thinking kræver et specielt mindset, fordi organisationen skal kunne rumme at fejle kan være en del af vejen mod den helt rigtige løsning.

Pentia står klar til at hjælpe med design thinking i forhold til både små og store udfordringer.