Partnerskab

Pentia er projektpartner i nyt EU-samarbejde om fremtidens sundhedsvæsen

To personer holder hinanden i hånden

Et samarbejde på tværs af grænser

DAILY SDM – der står for ”Development and Application of an International Approach for Large-Scale Implementation of Shared Decision Making” – er et EU-finansieret program i kategoien Interreg 6A Deutschland-Danmark. Projektet er en del af EU’s Interreg-projekter, hvor de europæiske lande samarbejder for at løse økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

En af de udfordringer, der går på tværs af grænser, handler om sundhedssektoren – og borgernes forventninger til transparens og medbestemmelse.

Digitaliseringen af vores informationssamfund har skabt mange nye muligheder, men også nye udfordringer. Nye patientgenerationer ønsker generelt at tage en mere aktiv rolle i deres egen sundhed og de forventer at være en del af beslutningsprocessen, når det kommer til valg af behandling.

”Shared Decision Making” (SDM) refererer til begrebet ”fælles beslutningstagning” – en tilgang, hvor sundhedspersonalet og patienten sammen finder frem til en behandlingsplan ved at vægte både den medicinfaglige vurdering og patientens egne ønsker.

I både Danmark og Tyskland er der allerede gode eksempler på initiativer, der afprøver nye tilgange til fælles beslutningstagning. De nationale tiltag er en positiv udvikling, der er med til at vise vejen for fremtidens sundhedsvæsen. Men tiltagene er også ofte isolerede indsatser, der ikke bliver forankret bredt – og de får derfor ikke den nødvendige gennemslagskraft.

Et dansk-tysk flagsskibsprojekt for hele EU

Et af de ledende initiativer inden for området finder du på Lillebælt Hospital, hvor Center for Fælles Beslutningstagning både forsker i begrebet ”fælles beslutningstagning” og arbejder med en praktisk tilgang. Her er indgangsvinklen, at klinikeren er ekspert i diagnosen. Patienten er ekspert i eget liv. Derfor skal beslutningen om behandling tages i fællesskab.

I Tyskland har Universitetshospitalet i Slesvig-Holsten (UKSH) ligeledes et prominent initiativ, under navnet ”Nationales Kompetenzzentrum SDM”.

DAILY SDM’s mål er at forene de to initiativer og danne fundamentet for en fælles strategi, der kan blive et flagskibsprojekt for hele EU, når det kommer til fælles beslutningstagning.

Samarbejdet på tværs af grænser vil komme både sundhedspersonale og patienter til gavn – men det vil også have en positiv indvirkning på hele grænseregionen, der vil blive et vigtigt og innovativt centrum for sundhedsydelser.

Hvad er DAILY SDM's målsætning? 

For at realisere flagskibsprojektet vil DAILY SDM sammenligne de eksisterende initiativer, teste lovende tilgange fra initiativerne på tværs af grænser, og udvikle en samlet ’best-practice’ program. Samtidig har projektet samlet et bredt netværk af partnere fra hele grænseregionen, for at sikre, at initiativerne for fælles beslutningstagning rent faktisk når ud til borgerne.

De vigtigste resultater bliver:

  • Et samlet koncept for fælles beslutningstagning, der går på tværs af grænser
  • Et netværk for fælles beslutningstagning, der dækker hele grænseregionen
  • Et innovativt digitalt træningsværktøj
  • Digitale flersprogede beslutningsværktøjer
  • Mindst 100 læger og 200 sygeplejersker, der er uddannet i fælles beslutningstagning og i at bruge værktøjerne.


Projektet prioriterer derudover aktiv inddragelse af målgrupperne, brugerdrevet innovation og effektive PR-aktiviteter.

Leadpartner:

University-Hospital Schleswig-Holstein (UKSH)

Projektpartnere:

Pentia, Sygehus Lillebaelt (SLB), Center for Fælles Beslutningstagning (CFFB), Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital Flensburg, Odense Universitetshospital (OUH), Helios Klinikum Schleswig, Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V. (LVGFSH), Nykøbing Falster Sygehus (NFS), Sygehus Sønderjylland (SHS), Syddansk Universitet (SDU).

Netværkspartnere:

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V. Bildungscampus, Eierstockkrebs Deutschland, Gynäkologische Krebserkrankungen Deutschland e.V., Ärztekammer Schleswig-Holstein, Mamazone, Imland Klinik, Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft, Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs e.V., Techniker Krankenkasse Schleswig-Holstein,
Kiel Scientific, Fachhochschule Kiel, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Christian Albrecht Universität zu Kiel (CAU). Kræftens Bekæmpelse, Dankse Patienter, Videnscenter Brugerinddragelse ViBIS, Sygehus Sjælland, Friklinikken Region Syddanmark, Patient- og Pårørenderåd på Vejle Sygehus, Patient- og Pårørenderåd ved Sydvestjysk Sygehus, Region Sjælland - Sundhedsstrategisk Planlægning, Psykinfo - Psykiatrien i Region Syddanmark.