Indsigt

Corona er ingen hindring for design thinking: Her er vores erfaringer fra online workshops

Vi kan holde møder online. Videndele og samarbejde online. Men kan vi også ideudvikle og arbejde kreativt i et online rum? Corona har udfordret vores ’normale’ arbejdsmetoder – med stor succes i Pentia.
Billedet viser en online workshop

Design Thinking er en metode og en iterativ proces, vi i Pentia anvender til at løse problemer og opdyrke nye forretningsområder. I metoden indgår ideudvikling eller ideation som en essentiel disciplin for at visualisere og konkretisere en løsning.

 

Med Corona kom et akut behov for at transformere på rekordtid.

For nogle har det betydet en fuldstændig transformation af forretningens produkter og services. For andre har det rykket fremtidsplaner tættere på, fordi de ikke længere kan udsættes.

Vi har alle sammen været tvunget ud i transformation: For vores ’normale’ arbejdsmetoder er blevet udfordrede med kravene om mere afstand.

Det gælder også for os i Pentia, selvom vi er et digitalt konsulenthus.

Det viser sig, at det fysiske rum ikke er afgørende

I Pentia har vi en lang og stolt tradition for at facilitere store designprocesser - men ikke 100 % online. Vi har derfor omstillet os fra fysiske workshops til facilitering af kreative processer online.

”Jeg indrømmer gerne, at jeg var en smule bekymret. Kan vi mon få folk til at samarbejde og ideudvikle online? Og her må jeg bare konstatere, at det kan vi. Endda med stor succes! Det er ikke det fysiske rum, der afgør successen. Vores metode er stærk, og den er endnu stærkere online, har vi nu bevist”

Sådan lyder det fra Mads-Peter Jacobsen, Business Director i Pentia Strategy & Experience, der netop har afholdt et 3 ugers intensivt designsprint – online.

 

Hvordan faciliterer vi en kreativ proces online?

Vi har gjort os nogle erfaringer det seneste halve år, hvor Corona har skabt fysisk afstand mellem os og kunderne.  De erfaringer, der især gjorde vores kreative processer succesfulde online, vil vi nu dele med dig.

Co-creation frem for inspiration
Umiddelbart skulle man tro, at oplægsformen passer godt til det virtuelle rum, men det viser sig faktisk ikke at være tilfældet.

En kreativ designproces handler om energi. Oplægsformen, hvor én person tager ordet og formidler til resten af gruppen, forbruger for meget energi i et online forum. Det går ud over koncentrationen. Vi anbefaler derfor, at alle bliver klædt på forud for online workshoppen.  

Derimod fungerer co-creation imponerende godt. Digitale værktøjer til ideudvikling er nemme at bruge, og det gør det oplagt for flere personer at arbejde på designboards samtidigt. Modsat det fysiske rum, hvor det ofte er 1 person, der har en tusch og tegner på white boardet, har alle en tusch i det virtuelle og kan tegne samtidigt. Vores erfaring er, at selv mere passive personer får mod på at deltage aktivt.

Vigtigt at fordele energien
Der er meget, man skal igennem på et designsprint. Derfor er det vigtigt at fordele energien, især når workshoppen foregår online, og alle deltagere sidder ned bag en skærm.

Du fordeler energien ved at huske pauser og øvelser undervejs. I arbejdsrummet skal du være stringent og sikre kursen. Dét er spillereglerne, som vi også kender fra det fysiske rum. Men det, der virkelig blev en game changer i det virtuelle rum, var, da vi knækkede nøden på ’kaffemaskinesnakken’ og den hygge, som opstår naturligt, når vi er fysisk sammen. Den er mindst lige så vigtig at facilitere online.   

Et online rum giver dig fuld dokumentation
Når du er tvunget ind i et online rum, bliver alle dine redskaber automatisk digitale. Der er ingen flyvske post-its eller papirtegninger, der går tabt. Du har faktisk et fuldt dokumentationslag for din kreative proces.

Alle har adgang, altid. Så værdierne af resultatet lever derfor også længere, end de gør i det fysiske rum.

Den dygtige facilitator er afgørende for resultatet
Facilitatoren er vigtig på en fysisk workshop, men endnu vigtigere i et online rum, hvor dynamikken ikke kan undgå at blive påvirket af afstanden mellem deltagerne.

Det kræver en dygtig, trænet facilitator, som evner at balancere aktiv deltagelse, energi og metodefasthed, hvis du vil have anvendelige resultater ud af det.

Så du kan stadig komme til os

I dag driver vi – også 100 % online - design thinking og digital forretningsudvikling på tværs af mange forskellige brancher, produkter og services med tilsvarende forskellige digitale udfordringer.

Vend din forretningsudfordring med


Mads-Peter Jakobsen

Business Director & Partner
mpj@pentia.dk
+45 2810 3347

Vores eksperter rådgiver bl.a.. om digital forretningsudvikling