Guide

Guide om Webtilgængelighed

Her finder du en tjekliste om webtilgængelighed
webtilgængelighed

Der sker rigtig meget på webtilgængelighedsområdet i Danmark lige nu. Efter offentliggørelse af den nye lovgivning om webtilgængelighed og lancering af de nyeste webtilgængelighedsretningslinjer tidligere på året fra W3C (The World Wide Web Consortium), kan vi se hen imod et endnu mere tilgængeligt Danmark. Et Danmark, hvor der ikke kun tages højde for tilgængelighed af vores fysiske omgivelser -  men også de digitale oplevelser. Vi ser således hen imod et Danmark med en højere digital inklusion, der skal sikre at så mange som muligt kan anvende digitale tilbud og begå sig i den digitale verden.

Det er ikke kun i Danmark, at der bliver skruet op for den digitale tilgængelighed. Lovgivningen, der omfatter webtilgængelighed, tager nemlig afsæt i EU-direktivet om webtilgængelighed og defineres samtidigt af standarden, EN 301 549, der peger på W3Cs nyeste webtilgængelighedsretningslinjer ”WCAG 2.1” (Web Content Accessibility Guidelines) på niveau A samt AA som overholdelseskrav.

De nye webtilgængelighedsretningslinjer findes endnu ikke på dansk, men den engelske udgave af WCAG 2.1 kan tilgås fra W3Cs website. Den danske oversættelse er dog på trapperne og har i sensommeren været i høring blandt interessenter, herunder her hos os i Pentia.

Loven vil løfte brugernes forventninger

Selvom overholdelse af WCAG 2.1 vil være fordelagtig for brugere af alle digitale tilbud, er loven begrænset til overholdelse for offentlige organer. Vi ser dog i højere og højere grad, at også private virksomheder ønsker at leve op til retningslinjerne for at gøre deres digitale oplevelse så tilgængelig og inkluderende som muligt. Man skal nok forvente, at der i takt med at det digitale offentlige Danmark gøres mere tilgængeligt skabes en tilvænning og en større forventning til alle øvrige digitale oplevelser. Selvom private virksomheder derfor ikke er omfattet af loven, ser vi en forretningsmæssig fordel i at overholde, eller i det mindste tage aktivt stilling til retningslinjerne for webtilgængelighed.

Det kan være svært at danne sig et overblik over alle de nye informationer i relation til den nye lovgivning om webtilgængelighed. Vi har derfor lavet en tjekliste med de vigtigste ting, du skal være opmærksom på. Kan du uden problem svare ja til alle punkterne på tjeklisten, kan du roligt læne dig tilbage for nu.

Tjekliste for webtilgængelighed

 • Har I undersøgt, om I er omfattet af den nye lovgivning?
  Vær opmærksom på at der kan være gråzoner for virksomheder, der er delvist offentligt finansieret.

 • Har I styr på de vigtigste datoer?
  Den nye lovgivning trådte i kraft den 23. september 2018, men udover denne dato, er der en række vigtige skæringsdatoer for hvornår websites og mobilapplikationer skal overholde den nye lovgivning, afhængigt af hvornår websitet eller mobilapplikationen er offentliggjort. Vær opmærksom på at der gælder specielle regler for re-designs af websites.

 • Har I styr på WCAG 2.1 og de forskellige niveauer?
  For at kunne overholde loven er det afgørende at kende til de retningslinjer, der dikterer tilgængeligheden. Ligeledes er det essentielt at forstå forskellen på de tre niveauer i retningslinjerne. 

 • Har I foretaget en tilgængelighedstest af jeres site?
  For at kunne vurdere hvor tilgængeligt et website eller en mobilapplikation er og dermed afgøre om det overholder det forventede tilgængelighedsniveau, skal der udføres en tilgængelighedstest. En tilgængelighedstest omfatter oftest både manuelle, semi-automatiske og automatiske fremgangsmåder. Overholder jeres website ikke det forventede niveau, er I forpligtigede til at gøre noget ved dette.

 • Har I offentliggjort en tilgængelighedserklæring?
  Loven kræver, at der offentliggøres en tilgængelighedserklæring på det omfattede website fra det tidspunkt, websitet er omfattet af loven. Det er påkrævet, at Digitaliseringsstyrelsens værktøj WAS anvendes til udfyldelse af erklæringen. Vær opmærksom på at erklæringen skal tildeles en dikteret URL, at udfyldelse af erklæringen forudsætter kendskab til websitets overholdelsesstatus, at der skal laves separate erklæringer for hvert enkelt website og at erklæringen løbende skal opdateres.

Hvis du gerne vil vide mere om webtilgængelighed?

Kontakt UX Experience Architect, Naja Årosin Laursen, på nal@pentia.dk