Indsigt

Digitale trends 2021: Hvilken verden vil virksomheder, organisationer og institutioner gå i møde?

Den digitale udvikling buldrer derudad. Her er Pentias bud på de 6 stærkeste digitale trends i 2021. De giver et hurtigt indblik i den verden, virksomheder, organisationer og institutioner går i møde.
Digitale Trends 2021 Topbillede V2


1. Samme gode service – nu på afstand

2021 står stadig i pandemiens tegn. Dine kunder arbejder hjemmefra, deres børn undervises over skærmen, indkøb gøres online, der er ingen inspirerende oseture i butikkerne, og fitness er noget, mange af os streamer og udfører på stuegulvet.

For mange danske virksomheder, organisationer og institutioner har det krævet en omstilling at levere de velkendte services i det digitale rum.

Verden vil på et tidspunkt åbne op igen, men vil dine kunder også gå tilbage til deres gamle vaner?


2. Eksekveringsevnen bliver afgørende

Et gennemgående tema for alle digitale discipliner i 2021 bliver, at de skal leveres hurtigere.

Hurtig eksekveringsevne er blevet det nye, afgørende konkurrenceparameter i en tid, hvor dine kunder ændrer adfærd og flytter fra fysiske til digitale rum. Det betyder, at ledelsen nu også aktivt skal understøtte organisationens evne til hurtig eksekvering. Eksempelvis gennem flere selvledende teams, større distribuering af mandat, et mere fleksibelt digitalt systemlandskab mv.

I Pentia har vi været opmærksomme på denne problemstilling længe og har derfor introduceret et succesfuldt koncept, der hedder stratecution. Stratecution er et mindset og en metode med fokus på netop den hurtigere eksekvering.

Stratecution = strategy + execution


3. Strategien udvikles i feedback loop

Traditionelt har det strategiske arbejde været kendetegnet ved, at det udføres af topledelsen for derefter at blive skubbet nedad til eksekvering i organisationen. I 2021 bliver den traditionelle strategi udfordret. Især hvis virksomheden står over for en større digital transformation, hvor der vil være usikkerhed om slutmålet.

Vi vil i højere grad se, at strategi- og eksekveringslagene begynder at rykke tættere sammen, så strategien løbende kan tilpasses på baggrund af det, der sker i eksekveringsprocessen. Det kræver noget nyt af både ledelsen og den eksekverende organisation, og her er ”strategic looping” en oplagt metode til at lykkes med digital forretningsudvikling.


4. Data giver dig et forspring

Hvis du kender dine kunder, kan du give dem en bedre kundeservice end dine konkurrenter. 2021 bliver året, hvor flere virksomheder får sat deres data i spil – det er nemlig en effektfuld måde at sikre den gode service på afstand.

Det gælder ikke kun kundeservice, men også forretningsudvikling. Hvis du har adgang til solide data, kan du i højere grad se både store og små muligheder. Data vil være omdrejningspunktet for den transformation af forretningsmodeller, vi også vil se fortsætte gennem hele 2021.


5. Teknologier er brændstof for innovation

Biometrics, AI, robotics, block chain, zero interface. Der er masser af teknologiske muligheder, virksomheder bliver nødt til at forholde sig til, fordi teknologierne skaber nye standarder og åbner nye muligheder.

Virksomheder, og det inkluderer i særdeleshed deres ledelse, vil i 2021 investere mere tid på at forstå mulighederne i de nye teknologier, fordi de netop er brændstoffet for den digitale innovation og fremtidens nye forretningsmodeller.

Vi taler ikke om, at man på ledelsesgangen skal have dyb kendskab til hver eneste teknologi, men man skal have en indsigt i potentialet.

Man kan ikke lede, hvad man ikke forstår.


6. Digital omstillingsevne

Det er også behovet for hurtig eksekvering og transformation, der gør, at mange virksomheder vil investere i headless-teknologi i 2021.

Headless-princippet sikrer en adskillelse mellem frontend- og backendlaget, så en virksomhed hurtigt kan udskifte det kundevendte digitale lag uden at risikere IT-stabilitet og performance. Generelt vil vi se en separering af initiativer, der driver innovation, fra driften af forretningssystemer, fordi det giver os en helt anden fleksibilitet.