Artikel

Digitale trends 2020. Hvad bliver det næste?

Stratecution. Zero interface. Strategic looping? Den digitale udvikling buldrer derudad. Her er Pentias bud på de ni stærkeste digitale trends i 2020.
Digitale trends 2020
Digitale trends 2020. Her er Pentias bud.

Du får brug for større procesforståelse

Fra 2020 og frem bliver det mindre vigtigt, hvor dybe dine faglige kernekompetencer er, og mere vigtigt, hvor dygtig du er til at facilitere en proces i forhold til dine kompetencer. Fokusskiftet skyldes, at vi med nye teknologiske muligheder ikke kan skabe "leaping innovation" med "business as usual". Virksomhederne bliver derfor nødt til at se på selve udførelsen af det grundlæggende arbejde for at kunne udnytte nye teknologier. Dermed bliver evnen til at navigere gennem en proces, hvor slutmålet er ukendt, en mere afgørende kompetence end faglighed alene. 

Innovationslabs er yt. Innovationskultur er in

Allerede i 2019 så vi flere store virksomheder lukke deres innovationslabs. Den trend fortsætter i 2020. Nedlukning skyldes ikke, at virksomhederne satser mindre på innovation og digital forretningsudvikling, tværtimod, men de ønsker i højere grad at gøre innovation til en integreret del af virksomheden. Vi vil derfor se et øget fokus på udvikling af integrerede innovationskulturer og innovationsprocesser fx i form af two speed organisations og innovationsfacilitatorer.

Trends Inno Hub
Den klassiske innovation hub ligger uden for forretningen, men nu går trenden mod at integrere innovationsprocesserne mere

​Stratecution! Eksekveringsevne bliver helt afgørende!
Et gennemgående tema for alle digitale discipliner i 2020 bliver, at de skal leveres hurtigere. Hurtig eksekveringsevne er nemlig blevet en afgørende konkurrenceparameter, og det betyder, at virksomhederne fra topledelsens side aktivt skal understøtte organisationens evne til hurtig eksekvering. Det kan udmønte sig i flere selvledende teams, større distribuering af mandat, et mere fleksibelt digitalt systemlandskab, etc. Hos Pentia har vi været opmærksom på denne problemstilling længe og har derfor introduceret et koncept, der hedder stratecution, som er den symbolske forkortelse af strategy og execution. Stratecution er et mindset og en metode med fokus på netop den hurtigere eksekvering.   

Teknologier er brændstof for innovation. C-level skal forstå dem!
Biometrics, AI, robotics, block chains, zero interface. Der er masser af teknologiske muligheder, man som virksomhed bliver nødt til at forholde sig til, fordi teknologierne skaber nye standarder og åbner nye muligheder. Virksomhederne, og det inkluderer i særdeleshed ledelsen, vil derfor i 2020 investere mere tid på at forstå mulighederne i de nye teknologier, fordi de netop er brændstoffet for den digitale innovation og fremtidens nye forretningsmodeller. Vi taler selvfølgelig ikke om, at man på c-level skal have et dybt kendskab til hver eneste teknologi, men man skal have en indsigt i potentialet, for man kan ikke lede, hvad man ikke forstår. 

Digitale kompetencer er ”red ocean”
I 2019 måtte 45,2 procent af IT-fokuserede virksomheder ifølge IT-branchen helt droppe at få besat ledige job. Konsekvensen af de manglende digitale ressourcer er, at lige over halvdelen af virksomhederne – 50,9 procent – udskød udviklingsopgaver. Vi så i 2019 en trend mod insourcing af digitale kompetencer, men ressourcemanglen udfordrer den bevægelse. I 2020 vil virksomhederne derfor prøve at skaffe de nødvendige digitale ressourcer på nye måder. Er der medarbejdere, som skal omskoles? Skal i alligevel outsource digitale opgaver eller indgå partnerskaber? Uanset hvad, så vil rekrutteringsmarkedet blive mere og mere ophedet, for IT-brancheforeningen vurderer, at der vil mangle 19.000 digitale ressourcer i 2030.  

Strategi skal udvikles i feedback loops
Den traditionelle strategi har været kendetegnet ved, at den udarbejdes af topledelsen for siden at blive skubbet nedad til eksekvering i organisationen. Den model er stadig relevant i en række situationer, men den traditionelle strategi bliver udfordret, hvis en virksomhed står over for en større digital transformation, hvor der vil være usikkerhed om slutmålet. I 2020 vil vi derfor se, at strategi- og eksekveringslagene begynder at rykke tættere sammen, så strategien tilpasses løbende på baggrund af det, som sker i eksekveringsprocessen. Det kræver noget nyt af både ledelsen og den eksekverende organisation, og her er ”strategic looping” en oplagt metode til at lykkes fx ift ”radical innovation”, fx i forhold til digital forretningsudvikling.

Trends Inkre
Transformation er et rammevilkår i 2020, og der er derfor en trend i retningen af strategic looping.

Headless-udvikling sikrer digital omstillingsevne
Det er også behovet for hurtig eksekvering og transformation, der gør, at mange virksomheder vil investere i headless-teknologi i 2020. Headless-princippet sikrer en adskillelse mellem frontend- og backendlaget, så en virksomhed hurtigt kan udskifte det kundevendte digitale lag uden at risikere IT-stabilitet og performance. Generelt vil vi se en separering af initiativer, der driver innovation, fra driften af forretningssystemer, fordi det giver os en helt anden fleksibilitet. ​​​

Data og analyse giver dig et forspring
Hvis du kender dine kunder, kan du give dem en bedre kundeservice end dine konkurrenter. 2020 bliver året, hvor mange virksomheder endelig får sat deres data i spil. Og vi taler ikke kun i forhold til kundeservice men også i forhold til forretningsudvikling. Hvis du har adgang til solide data, kan du i højere grad analysere dig frem til både store og små muligheder. Data vil være omdrejningspunktet for den transformation af forretningsmodeller, vi også vil se fortsætte gennem hele 2020. 

XaaS. Everything as a service
XaaS – alting som service - vil vinde endnu mere frem i 2020 og vil være branchestandard inden længe. Vi vil sågar se det i de mest konservative hardware-baserede brancher, fx Sitecores Saas. I forhold til software vil det betyde en stor omstilling de næste par år, og vi vil se et hav af off-side og cloud-, hybridløsninger. De store databaser vil stadig ses ”on premises,” men de vil alligevel blive leveret som en service. For virksomhederne betyder de service-modeller, at der vil være mulighed for større fleksibilitet i skalering af fx digitale systemer, og så vi vil kunne vinke farvel til bøvlet med opgraderinger. Forbedringer vil ske centralt, og de digitale ressourcer i virksomhederne vil kunne fokusere på de tiltag, der skaber reel forretningsværdi.

Du kan også læse mere om Pentias tilgang til digital innovation og digital forretningsudvikling. Pentia arbejder desuden med en række stærke teknologi-partnere som fx Agillic, Sitecore og Umbraco.

 

Tilmeld dig vores webinar om digitale trends 2020

Digitale trends