Run

En projektleder skal forstå din forretning!

Af Simone Stengaard

En projektleder skal forstå din forretning!

En projektleder skal forstå din forretning!

Digitale projekter er ikke for børn. Projekterne bliver nemlig stadig mere komplekse og forretningskritiske med mange interessenter, påvirkninger og berøringsflader. Derfor er det heller ikke underligt, at behovet for dygtige projektledere vokser i takt med kravene til resultater og eksekvering. Men hvad er en dygtig, digital projektleder i 2019?

I vores optik består en dygtig projektleders DNA ikke af struktur og deadlines alene men også af forretningsforståelse og brancheindsigt. En projektleder skal forstå sin kundes forretningsmål, og hvorfor projektet er vigtigt. Det er nødvendigt for at kunne styre projektet i forhold til forretningsmæssige målsætninger i modsætning til enkelt stående leverancemål.

Med andre ord skal projektlederen være kundens allierede. Den, der kender business-casen ind og ud – og som kan tale kundens sag, hver eneste dag, i forhold til slutmål og prioriteringer.

Her er de tre ting, du skal sikre dig, at din projektleder mestrer:

Forretningsforståelse:

Projektlederen og teamet skal have øje på business-casen at all times. Der skal stilles de rigtige spørgsmål, og kunden skal holdes fast på sine egne målsætninger. Har kunden fx ønsket et mere brugervenligt site som overordnet målsætning, men stadig holder fast i en gammel tankegang om navigation og menu-struktur, kan de to ting blive svære at forene. Her er det afgørende, at projektlederen holder tungen lige i munden og får styr på hvilken vej, projektet skal gå. Forretningsforståelsen skaber grundlaget for resultatopnåelse. Den forretningsorienterede projektleder har indgående kendskab til kundens forretningsmål og udfordringer, og har skabt en stærk relation til kunden. Den gode relation og forretningsforståelsen kan samtidig minimere behovet for administration, og lette processen omkring formidling af mindre gode nyheder, så fokus holdes på fremdrift og resultatet.

Teamledelse:

Projektlederen skal lade sin forretningsforståelse sive ned i teamet og sikre, at teamet får indfriet kundens målsætning. Projektlederen skal sørge for, at de forskellige fagligheder kender deres ansvar og samtidig formår at se på tværs af hele leverancen. Projektlederen arbejder for HELE projektet og skaber derfor værdi for kunden ved at støtte op om teamets formåen og inddragelsen af kundens interessenter. Hvis teamet er motiveret og har forståelse for slutmålet, opleves projektet som motiverende, hvilket resulterer i den bedste løsning for kunden. Den effektive projektleders teamledelse skaber tillid hos kunden til, at projekter bliver løst kompetent, og at kundens vision realiseres. 

Forventningsafstemning:

Budget, deadline og scope er tre altafgørende drivere i ethvert projekt. Projektlederen har her en vigtig rolle ift. kommunikationen med kunden og teamet. Løbende forventningsafstemning er nødvendig for at justere kursen, for verden er dynamisk, så det er så sikkert som amen i kirken, at et af de tre ovenstående punkter skal tilpasses. Kunden står måske pludselig over for en ændret markedssituation men har ikke et større budget. Kan vi så skærer noget fra eller tilpasse noget andet, så målsætningen stadig nås? Som projektleder er du altid en lus mellem to negle – kundens ønsker og krav på den ene side – og dit team på den anden side. Teamet er de digitale eksperter, som ønsker at skabe den bedst mulige løsning for kunden og dens brugere, men kan man opnå det samme med mindre?

Projektledelse er en intens sportsgren, for det er i eksekveringen af projektet, at fremtiden formes, og strategien realiseres. Det kræver engagement, indsigt og prioritering, og man kommer sjældent i mål uden lidt knubs, men det ved den dygtige projektleder godt og vil altid være leveringsdygtig i mentale plastre og sådan-kommer-vi-i-mål-medicin.

Om Simone Stengaard

Simone er Cand.merc.(kom) fra Copenhagen Business School og er ansat som Projektleder hos Pentia. 

Hvis du gerne vil vide mere

Kontakt Business Development Director, Andreas Rask Lundsgaard på [email protected] eller Direktør for Aarhus-kontoret, Christina Dencker Kjærgaard direkte på mail [email protected].

Ghost